SMSa Hjärtslag till 72 980

Plusgiro 90 05 87 - 7

Sprid din insamling

När du startar en insamling får du en egen sida på kampanjsajten. Därifrån kan du enkelt sprida din insamling med hjälp av e-post, Facebook och twitter. På din sida kan du, och alla andra, följa hur mycket pengar som samlats in och vad som gjorts för att samla in pengar.

Så här kan du göra för att sprida information om din insamling:

För att få in gåvor till din insamling kan du till exempel be familj, vänner, arbetskamrater eller din förening att gå in på din sida och:

Isidor

Isidor Klarefelt föddes 2005 med ett komplicerat hjärtfel. Han har genomgått tre hjärtoperationer för att överleva, den första gången bara 8 dagar efter födseln.