SMSa Hjärtslag till 72 980

Plusgiro 90 05 87 - 7

Hit går pengarna

Medfödda hjärtfel är ett samlingsbegrepp för en mängd olika missbildningar i hjärtat och de stora kärlen runt om hjärtat. Hjärtat är ett av kroppens viktigaste organ och ungefär två tredjedelar av de barn som föds måste opereras för att överleva. Idag når cirka 90-95 % av alla barn som föds med hjärtfel vuxen ålder.

Ett hjärtfel är ett osynligt handikapp som påverkar livet upp i vuxen ålder. Hjärtebarnsfonden stödjer både forskning och olika insatser för att hjälpa barnen och deras familjer att ha ett bra liv med sitt hjärtfel:

Du kan ge en gåva och stödja vårt arbete

Hjärtebarnsfonden grundades av Hjärtebarnsförbundet 1976 till följd av ett testamente. Hjärtebarnsförbundet är en fristående, ideell organisation med drygt 6 000 medlemmar.

Hjärtebarnsfonden har ett sk 90-konto som står under Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. PlusGiro 90 05 87-7och Bankgiro 900-5877.

Starta en egen insamling!

Hanna

"Det bästa med Vässarölägret är att alla har ärr på bröstet, säger Hanna, och förstås alla nya vänner jag fått."

Hanna är en helt vanlig tonårstjej, men hon är född med hjärtfel. Hon har kronisk hjärtsvikt och är beroende av syrgas och assistenter. Hanna Lundstedt fick åka på läger på Vässarö. Med sig hade hon syrgas och fyra assistenter. Här fick hon segla, klättra och paddla kanot. Hanna är beroende av att få syrgas för att orka med vardagen. Därför har hon en trachestomi, eller trach, i halsen. Det är via den hon får sitt syre nattetid.